Hopp til innhold

Velkommen til Sørum Transport AS

Sørum Transport AS er en av Norges ledende bulktransportører. Vi har lang erfaring i transport av sement, kalk, silica, aske, pellets og annen pulverbasert vare.
Våre kunder er i hovedsak industri, landbruk og det offentlige (vi kalker bl.a. vassdrag).

Vi har egne bulkbiler som i hovedsak går i transporter i Norge, Sverige og Danmark.

Ved større prosjekter samarbeider vi med andre leverandører slik at vi kan øke kapasitet betydelig og at det blir effektive løsninger.
Bulktransport er meget miljøvennlig og rasjonell løsning, dette fordi lasting og lossing foregår i et lukket system.

Det er besparelser i logistikken og i bruken ved at annen emballasje ikke er nødvendig. Vi forsøker å legge opp transportene slik at tomkjøring minimaliseres.

bilde

Share on Facebook